Itt az őszi érettségi vizsgaidőszak

ÜTŐNÉ VISI JUDIT

Oktatási Hivatal

judit.uto.visi@gmail.com

 

Ebben az évben az őszi vizsgaidőszakban október 16-án délután került sor a földrajz érettségi vizsgára. Az időpont külön érdekessége, hogy – a hagyományoktól eltérően – már az első vizsganapon, a délelőtti magyar nyelv és irodalom vizsgát követte a földrajz írásbeli.

Október 16-án indult az őszi érettségi vizsgaidőszak. Forrás.

Most ötvennyolcan vizsgáztak középszinten és mindössze hatan emelt szinten. Bár tudjuk, hogy az őszi vizsgaidőszakra nem jellemző a sok földrajzból érettségiző – különösen igaz ez az előrehozott vizsgák korlátozása óta – mégis érdemes némi számvetést készítenünk, és visszapillantanunk az elmúlt évek történéseire. Már csak azért is, mert a földrajz érettségi szempontjából 2017. év hozta az első jelentősebb tartalmi változást a kétszintű érettségi 2005-ös bevezetése óta. Ez év május-júniusában vizsgáztak először a diákok az új vizsgakövetelmény és vizsgaszabályzat szerint. Ugyanakkor az elmúlt bő évtized alatt több vizsgát szabályozó dokumentum változott, ami kedvezőtlenül befolyásolta a földrajzból vizsgázók számának alakulását.

A középszintű földrajzi vizsgát választók száma 2005–2017 között. Forrás: Oktatási Hivatal

Nézzünk egy kicsit az adatok mögé! Az kétszintű érettségi bevezetése után megjelent statisztikák egyértelműen igazolták, hogy a földrajz népszerű, szívesen választott vizsgatárgy volt a diákok körében. A vizsgázók száma alapján az egyik legtöbbek által megjelölt kötelezően választható vizsgatárgy volt középszinten, közel 20 000 fő válaszotta. Létszámukban az első nagyobb csökkenés 2010-ben következetett be. A csökkenés oka a felnőttoktatásban a kötelező idegen nyelvi érettségi bevezetése volt, hiszen így – a nappali képzéshez hasonlóan – ebben a képzéstípusban is csak egy választható tárgy maradt a korábbi kettőhöz képest, a földrajz helyett pedig sokan inkább az informatikát választották. A földrajz számára a legnagyobb veszteség az előrehozott vizsga lehetőségének eltörlése volt. Ennek következtében 2014-ben közel a felére esett vissza a földrajzból érettségizők száma, elsősorban a gimnáziumi tanulók körében. 2017 tavaszán pedig már éreztette hatását az a törvénymódosítás, ami a szakgimnáziumi tanulók körében tette csaknem lehetetlenné a földrajz érettségi választását.

Az emelt szintű földrajzi vizsgát választók száma 2005–2017 között. Forrás: Oktatási Hivatal

 

Emelt szinten a kétszintű érettségi rendszer bevezetése óta mindig lényegesen kevesebben vizsgáztak, mint középszinten. A vizsgázók száma csak 2006-ban és 2007-ben haladta meg az 500 főt. Ennek alapvetően az az oka, hogy a földrajz érettségit elváró felsőoktatási intézmények nem tették kötelezővé az összetettebb és nehezebb megmérettetés teljesítését. Viszont nincs igazi magyarázat a jelentkezők számának jelentős évenkénti eltérésére.

Minden tanév eleje egyben a „nagy” tavaszi vizsgaidőszakra történő felkészülés kezdete is. Milyen segítséget kapnak ehhez a pedagógusok és a diákok? Az Oktatási Hivatal honlapjára az ősz folyamán felkerülnek a felkészülést segítő nyilvános anyagok (pl. az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei). A tankönyvkiadók is egyre több, a módosított vizsgakövetelményeknek megfelelő érettségi feladatgyűjteményt kínálnak. A szegedi Maxim Könyvkiadó több új kiadvánnyal is segíti a felkészülést. Ezek között a szóbeli vizsgára való készüléshez használható tételkifejtéseket, témavázlatokat és az „éles” érettségivel megegyező szerkezetű írásbeli feladatsorokat tartalmazó feladatgyűjteményeket egyaránt találunk. A feladatsorok és a tételek a valódi vizsgahelyzetet modellezik, a szerzők tudatosan törekedtek arra, hogy minden témakört lefedjenek és minél több feladattípust bemutassanak. A kötetekben a feladatok megoldása és értékelése is megtalálható. A könyvek egy része a korábban már megismert kiadványok átdolgozott változata, de teljesen új feladatsorokat tartalmazó feladatgyűjteményt is megjelentett a kiadó az elmúlt időszakban.

Földrajz érettségi 2017 összefoglaló

Ebben az évben május 19-én zajlottak le a földrajz írásbeli érettségi vizsgák.

Bár kétszintű vizsgát már 2005-óta tehetnek a diákok, az idei azért különleges, mert ebben az évben került sor először a 2012-es Nemzeti alaptanterv illetve az erre kidolgozott új kerettanterveknek megfelelő, módosított vizsgakövetelmények szerinti vizsgákra. Ilyen mélységű, minden tantárgyak érintő változtatás most történt első ízben a vizsgarendszer 2005-ös bevezetés óta.

Ebben az évben földrajzból középszinten 7 275 fő jelentkezett érettségi vizsgára, emelt szinten pedig 217 fő méretette meg a tudását. Ez további csökkenést jelent az előző évekhez képest (2015-ben 10 140 illetve 247 fő,  2016-ban pedig 9279 illetve 328 fő). Változás ebben az évben az is, hogy 2016-tól a szakgimnáziumok tanulói csak szabadon választható (6.) tárgyként tehettek vizsgát földrajzból. Érdekesség, hogy 228 fő idegen (angol, francia német olasz román és spanyol) nyelven tett középszintű vizsgát, az emelt szintű vizsgát mindössze ketten választották, ők német nyelvű feladatsort oldottak meg.

Az ez évi érettségi feladatsorok és az új vizsgakövetelmények az alábbi a címen érhetők el