Földrajz szakmódszertant oktatók Magyarországon

Debreceni Egyetem

Módszertant oktató személy: dr. habil Teperics Károly egyetemi adjunktus

Elérhetősége: teperics.karoly@science.unideb.hu

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Módszertant oktató személy: dr. Makádi Mariann mestertanár

Elérhetősége: makadim@caesar.elte.hu

Módszertant oktató személy: Arday István (óraadó)

Elérhetősége: arday.istvan@gmail.com

Módszertant oktató személy: Horváth Tamás (óraadó)

Elérhetősége: tamas.horvath2010@gmail.com

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ

Módszertant oktató személy: Lenner Tibor főiskolai docens

Elérhetősége: lenner.tibor@sek.elte.hu

Módszertant oktató személy: Zentai Zoltán intézeti mérnök

Elérhetősége: zentai.zoltan@sek.elte.hu

 

Eszterházy Károly Egyetem

Módszertant oktató személy: dr. Sütő László egyetemi docens

Elérhetősége: suto.laszlo@uni-eszterhazy.hu

Módszertant oktató személy: Homoki Erika egyetemi adjunktus

Elérhetősége: homoki.erika@uni-eszterhazy.hu

 

Miskolci Egyetem

Módszertant oktató személy: Prof. dr. Elekes Tibor egyetemi docens

Elérhetősége: ecoeti@uni-miskolc.hu

Módszertant oktató személy: Prof. dr. Hevesi Attila egyetemi tanár

Elérhetősége: ecoheves@uni-miskolc.hu

 

Nyíregyházi Egyetem

Módszertant oktató személy: Bácskainé dr. Pristyák Erika főiskolai docens

Elérhetősége: pristyak.erika@nye.hu

 

Pécsi Tudományegyetem

Módszertant oktató személy: dr. habil M. Császár Zsuzsanna egyetemi docens

Elérhetősége: cszsuzsa@gamma.ttk.pte.hu

 

Szegedi Tudományegyetem

Módszertant oktató személy: dr. habil Farsang Andrea egyetemi docens

Elérhetősége: farsang@geo.u-szeged.hu

Módszertant okató személy: dr. Szilassi Péter egyetemi docens

Elérhetősége: toto@geo.u-szeged.hu

Földrajztanárképzésben részt vevő gyakorlóiskolák és vezetőtanárok

A tanárképzési helyszínekhez gyakorlóiskolák is kapcsolódnak, amelyek az egyetemek szerves részét képezik, velük együttműködve teremtenek lehetőséget a minőségi tanárképzés megvalósulásához. A gyakorlóiskolák szövetséget hoztak létre, aminek a működéséről a http://www.gyakorloiskolakszovetsege.hu/ honlapon bővebben olvashat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes magyarországi felsőoktatási intézmények gyakorlóiskoláival kapcsolatos alapinformációkat.

Debreceni Egyetem

Iskola neve: DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

Iskola címe: 4024 Debrecen, Csengő u. 4. http://www.kiskossuth.unideb.hu/

Vezetőtanárok: általános iskola: Bikszádi István; gimnázium: Sáriné dr. Gál Erzsébet, Szilágyiné Péter Anikó

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1. Iskola neve: ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium

Iskola címe: 1053 Budapest, Papnövelde u. 4. http://www.apaczai.elte.hu/

Vezetőtanárok: dr. Csiszár Gábor, dr. Lomnicziné Marosvári Éva

2. Iskola neve: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Iskola címe: 1146 Budapest, Cházár András u. 10. http://www.radnoti.hu/

Vezetőtanár: Láng György

3. Iskola neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Iskola címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8. http://www.trefort.elte.hu/

Vezetőanárok: Kis Kelemen Éva, Boronkai-Horváth Zsófia, Kéri András

4. Az ELTE budepesti külső képzési helyeken dolgozó vezető- és mentortanárairól a http://geogo.elte.hu/images/ELTE_foldrajz_mentortanarok.pdf linken tájékozódhat.

5. Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ

Iskola neve: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Iskola címe: 9700 Szombathely, Bolyai János utca 11. http://www.bolyaigimnazium.elte.hu/

Vezetőtanár: Rózsa Viktória

 

Eszterházy Károly Egyetem

Iskola neve: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet

Iskola címe: 3300 Eger, Barkóczy utca 5. http://gyakorlo.uni-eszterhazy.hu/hu/cikk/kapcsolat

Vezetőtanárok: Varga Pál, Sándorné Halász Erzsébet, Tarjányiné Szűcs Zita

 

Nyíregyházi Egyetem

Iskola neve: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. http://eotvos.nye.hu/

Vezetőtanárok: Bereczky-Magyar Katalin, Joóné Selejó Erzsébet

 

Pécsi Tudományegyetem

Iskola neve: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda

Iskola címe: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15. http://ptegyakorlo.pte.hu/

Vezetőtanár: gimnázium: általános iskola: Matheisz Tünde, Vati Tamás; Száraz Tamás, Tóth Krisztina

 

Szegedi Tudományegyetem

1. Iskola neve: Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

Iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. http://www.gyakg.u-szeged.hu/sagvari/

Vezetőtanárok: általános iskola: Krajkó Gyuláné, Fröhlichné Kapronczay Éva; gimnázium: Szaszákné Tóth Judit, László Györgyi

2. Iskola neve: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú művészeti iskolája, Napközi Otthonos Óvodája

Iskola címe: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. http://www.gyak.jgypk.u-szeged.hu/

Vezetőtanár: Kaszt Erika

A földrajztanár-képzés helyzete, dokumentumai

A földrajz szakos tanárképzést szabályozó dokumentumok

A tanárképzést két fő dokumentum szabályozza Magyarországon: a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról és a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. A két dokumentum és a Magyar Akkreditációs Bizottság javaslatai alapján 2017. évben szükségessé vált a tanárképzési hálók felülvizsgálata minden felsőoktatási képzőhelyen.

A földrajz szakos tanárképzés helyszínei

Magyarországon a felvi.hu adatai alapján az alábbi intézményekben folyik teljes idejű földrajz szakos tanárok képzése osztatlan formában:

Intézmény Város Szak/osztatlan
Debreceni Egyetem Debrecen 10,11 féléves
Evangélikus Hittudományi Egyetem* Budapest 10 féléves
Eszterházy Károly Egyetem** Eger 10, 11 és 12 féléves
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest 10,11 féléves
Győri Hittudományi Főiskola* Szombathely 10 féléves
Miskolci Egyetem Miskolc 10 féléves
Nyíregyházi Egyetem Nyíregyháza 10 féléves
Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar*** Szombathely 10,11 féléves
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola* Pécs 10 féléves
Pécsi Tudományegyetem Pécs 10,11 féléves
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola* Budapest 10 féléves
Szegedi Tudományegyetem Szeged 10,11 féléves

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek

*Az egyháziak más egyetemmel együtt tudják ezt a képzést megvalósítani.

** Csak a 10 féléves van kiírva

***A felvi.hu még Nyugat-magyarországi Egyetemként jegyzi, de valójában 2017-től az ELTE kara Savaria Egyetemi Központként

Forrás

Földrajz tanárképzési hálók

A magyarirszági teljes idejű osztatlan földrajztanár-képzések jelenlegi (2017.06.30.) tantervi hálói az alábbi táblázatban szereplő linkek alatt találhaók meg:

Intézmény Város Tantervi hálók linkje
Debreceni Egyetem Debrecen 10,11 féléves: földrajztanár

szak, tájékoztató 61-65 oldal

Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest 10 féléves: ELTE honlapján
Eszterházy Károly Egyetem Eger 10 féléves
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Budapest 10, 11 féléves
Győri Hittudományi Főiskola Szombathely 10 féléves
Miskolci Egyetem Miskolc 10 féléves
Nyíregyházi Egyetem Nyíregyháza 10 féléves
Nyugat-magyarországi Egyetem BDPK* Szombathely 10, 11 féléves

A honlap szerkesztés alatt

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécs 10 féléves
Pécsi Tudományegyetem Pécs 10, 11 féléves
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Budapest 10 féléves
Szegedi Tudományegyetem Szeged 10, 11 féléves

*A felvi.hu még Nyugat-magyarországi Egyetemként jegyzi, de valójában 2017 óta az ELTE kara

A tantervi hálók átdolgozása jelenleg is zajlik. Az új hálók elérésére csak az adott oktatási intézmény honlapjának frissülése után lesz lehetőség. A változásokat nyomon követjük, és elérésük után közöljük. Ennek elkészültéig az olvasók szíves türelmét kérjük.

Földrajz tanárképzés gyakorlatára vonatkozó követelmények, gyakorló iskolák

A földrajztanár-képzés – mint minden más tanárszak – általános és középiskolai tanárokat képez.

Előbbi esetén 8 félév, utóbbi esetben 10 félév kontakt órákkal járó tanári szakmai képzés folyik. Erre épül 2 félév szakmai tanítási gyakorlat, amely alatt a tanárjelölt mentortanár segítsége mellett heti rendszerességgel nemcsak órákat tart, hanem bekapcsolódik mindenfajta iskolai munkába egy kijelölt iskolában. A képzés során és a gyakorlati időszakban szerzett ismeretek és elvégzett feladatok alapján ebben az időszakban kerül sor a szakdolgozat, valamint a portfólió megírására, azaz a tanárrá válás folyamatának bemutatására szakmai dokumentumokon keresztül.

Az osztatlan tanárképzésben az alapozó pedagógiai tantárgyak megjelennek a képzés elején, majd általában az 5. félévtől kezdve félévente következik a földrajz szakmódszertani tantárgyak oktatása 4 féléven keresztül. Az általános iskolai tanároknál 7-8. félévben, a középiskolai tanároknál 9-10. félévben következik az ún. összefüggő egyéni tanítási gyakorlat az adott intézményhez tartozó gyakorlóiskolák valamelyikében. Itt történik a szakmódszertani órákon elsajátított tanítási feladatok, módszerek előkészítése, gyakorlása és értékelése, vezetőtanár és az egyetemi szakmódszertanos kollégák segítségével. Ez alapozza meg az utolsó év önálló, külső iskolai tanítási gyakorlatát.

Bemutatkozik a Földrajztanár-képzés rovat

Rovatvezető: dr. Sütő László (főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem)

A rovat bemutatja a földrajztanár-képzést szabályozó dokumentumokat, a képzési helyszíneket, az egyes intézmények tantervi hálóit, kiemelve a közöttük lévő különbségeket. Továbbá tájékoztatást ad a földrajztanárok számára elérhető új szakirányú képzésekről, továbbképzésekről. Bemutatja az egyes intézményekben folyó szakmódszertani képzés sajátosságait, a gyakorló iskolákban folyó munka jellemzőit, és megosztja a megvalósítási, szervezési ötleteket, bevált módszereket.