Magyar Földrajzi Múzeum

Múzeum története

Magyar Földrajzi Múzeum logo

A Magyar Földrajzi Gyűjteményt 1983-ban 5 évnyi tervezői, szervezői és kétkezi munkával – valamint a Magyar Földrajzi Társaság és dr. Becsei József hathatós anyagi és erkölcsi támogatásával – Balázs Dénes érdi geográfus alapította öt kontinensről származó néprajzi, természetrajzi gyűjtéseiből és a nagy magyar utazók kallódó relikviáiból.

Mógor Béla tanácselnök a hajdani Wimpffen-kúriában biztosított ehhez helyiségeket. Az alapító igazgatói állást nem vállalt, arra a fiatal dr. Kubassek Jánost ajánlotta. Máig dr. Kubassek János tölti be ezt a tisztséget. Az első állandó kiállítást Magyar utazók, földrajzi felfedezők címmel 1983-ban nyílt meg, majd ezt követte a kúria másik szárnyában 1988-ban A Kárpát-medence tudományos feltárói című kiállítás. Ekkor kapta meg az intézmény a múzeumi rangot.  2014-ben, a tetőtéri kiállítótérben nyílt meg a múzeum harmadik állandó kiállítása 3276 expedíciós nap, Balázs Dénes a múzeumalapító geográfus újraolvasva címmel.

A Magyar Földrajzi Múzeum gyűjtőköre a magyar geográfusok és utazók relikviái (tárgyi anyagok, kéziratok, levelek, naplók, fotográfiák) valamint a földrajzoktatás történetéhez kapcsolódó tárgyi emlékek. A múzeum gyűjteményi anyagából az alábbi hagyatékok emelhetők ki: Cholnoky Jenő, Germanus Gyula, Tulogdi János, Bernard Le Calloch, Marczell Péter, Pinczés Zoltán, Déchy Mór, Teleki Sámuel, Sáska László orvos és Kutasi-Kovács Lajos hagyatékai, Balázs Ferenc kopjafája, Nógrády György Húsvét-szigeti gyűjteménye, Szabó Ákos és Theész János térképgyűjteménye.

A kutatókat és szakdolgozatírók 13.000 darabból álló szakkönyvtár várja. Az állomány hagyatéki anyagok átvételével, vásárlással és a cserekapcsolatok révén folyamatosan gyarapszik. Fő profilja a korabeli és kortárs földrajzi utazók, geográfusok munkássága, illetve a földrajzoktatás tankönyvei.

1985-től évente kerülnek megszervezésre a tudománytörténeti konferenciák, 1993-tól pedig évente 2-3 időszaki kiállítás várja a látogatókat. 1994-ben Érden került megrendezésre a XII. Természettudományi Muzeológus Találkozó. A Múzeumbarát Kör havonta megtartott előadásain kívül szakkörök, vetélkedők, táborok, könyvbemutatók, filmbemutatók, szobor- és emléktábla avatások gazdagítják a múzeum éves programjait. A múzeum bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok Majálisa és az Érdi Napok rendezvénysorozatába. Folyamatosan bővül az intézmény múzeumpedagógiai kínálata is. Aktív kapcsolat épült ki a helyi és környékbeli iskolákkal. A múzeum publikációiból kiemelhető a Balázs Dénes által életre hívott Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, a Magyar Utazók Lexikona, és a Kubassek János több életrajzi monográfiája (Kőrösi Csoma Sándorról A Himalája magyar remetéje, Almásy Lászlóról A Szahara bűvöletében címmel), de megemlíthetők a múzeum idegenforgalmi füzetei, kiállításvezetői és múzeumpedagógiai kiadványai is. 2008-ban jelent meg a 25 éves a Magyar Földrajzi Múzeum című kötet.

Forrás: a Múzeum weboldala.