Földtudományi Civil Szervezetek Közössége

Földtudományi Civil Szervezetek Közössége (FÖCiK)

FÖCIK logo

A földtudományok területén tevékenykedő tudományos és műszaki civil szervezetek, társaságok Földtudományi Civil Szervezetek Közössége (FöCiK) néven tudás- és érdekközösséget hoztak létre.  A tíz szervezet által aláírt együttműködési megállapodás célja hogy az évszázados, de legalábbis sok évtizedes történelmi múlttal és folyamatos tevékenységgel bíró földtudományi egyesületek és társaságok megfelelő súllyal vegyenek részt a civil szférát megillető véleményalkotás, érdekérvényesítés folyamatában és a döntéshozókat megalapozott tanulmányokkal, szakvéleményekkel támogassák.

A megállapodást aláíró szervezetek:

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar Természettudományi Társulat, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Szilikátipari Tudományos Egyesület, Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat.

A szervezet Facebook-oldala.

Szöveg forrása.