Lektori útmutató

 LEKTORI ÚTMUTATÓ

Alapelvek

A GeoMetodika földrajzszakmódszertani folyóiratban lektorált írásokat közlünk. A lektorálás az egyik eleme annak az ellenőrző folyamatnak, amelynek eredménye, hogy a folyóiratban csak magas színvonalú, a folyóirat szellemiségének és küldetésének megfelelő munkák jelenhessenek meg. Mivel a folyóirat olvasóközönsége nem elsősorban kutatók köréből kerül ki, ezért azt is mérlegelni szükséges, hogy a köznevelésben dolgozó földrajztanárok számára hasznos-e az írás. A lektorok a szaktudományos és a szakmódszertani szempontok mellett a tanulmányok, cikkek szerkezetét, nyelvezetét is véleményezik.

Az összefoglaló lektori vélemény egy szempontrendszer alapján készül. Az apróbb javítanivalókat a kéziratban jelöljük.

a GeoMetodika Szerkesztősége 

 

Lektori vélemény

a GeoMeodika folyóirat tanulmányáról, cikkéről

A rovat megnevezése

Tanulmányok – Módszertani műhely – Kaleidoszkóp – Kitekintő

(A megfelelő rész aláhúzandó)

A tanulmány, cikk szerzője:

A tanulmány, cikk címe:

Összefoglaló vélemény

Kérjük, röviden fogalmazza meg, hogy összességében mi a véleménye a munkáról. Térjen ki röviden a tanulmány, cikk erényeire és hiányosságaira!

A tanulmány, cikk publikálhatóságának véleményezése

A tanulmány, cikk első közlésnek számít-e?

Az eredményeket ebben a formában a szerző(k) közölték-e már máshol? igen – nem

Ha igen, akkor milyen mértékű a szövegegyezés?

teljesen megegyezik – nagyvonalakban megegyezik (kétharmadánál nagyobb mértékben) – felében megegyezik – felénél kisebb mértékben megegyezik

(A megfelelő rész aláhúzandó)

Kérjük, egyértelműen fogalmazza meg, hogy a tanulmányt, cikket…

 • elfogadja változtatás nélkül, publikálásra javasolja;
 • elfogadja kisebb javításokkal, publikálásra javasolja;
 • elfogadja publikálásra, de jelentősebb átdolgozást kér;
 • nem tarja alkalmasnak publikálásra.

(A megfelelő rész aláhúzandó)

Indoklás elutasítás esetén

Ha a tanulmányt, cikket nem tartja alkalmasnak publikálásra, kérjük, hogy részletesen indokolja meg.

Részletes értékelés, javaslatok az átdolgozásra (amennyiben szükséges)

Lektori véleményében, kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre:

 • Milyennek találja a tanulmány, cikk témáját? (relevancia, hasznosság, újdonság, gyakorlati jelentőség, illeszkedés a folyóirat profiljába)
 • Mi a véleménye a tanulmány címéről? (pontosság, egyértelműség, tartalom pontos lefedése, figyelemfelkeltés, nyelvhelyesség)
 • Megfelelőnek tartja-e a tanulmány, cikk szerkezetét? Mennyiben követi a szerző a folyóirat elvárásait? (fejezetek száma, aránya, logikai sorrendje)
 • Milyennek ítéli meg a tanulmány, cikk problémafelvetését, kérdéseit, célkitűzéseit?
 • Véleménye szerint a szerző milyen színvonalon dolgozta fel a szakirodalmat, milyen a tanulmány, cikk elméleti megalapozottsága?
 • Ha a tanulmány, cikk egy mérés eredményeit ismerteti, akkor hogyan értékeli az alkalmazott tudományos módszerek színvonalát? (módszer helyes kiválasztása, helyes alkalmazása)
 • Hogyan értékeli az eredmények bemutatását, értékelését, a tanulmány, cikk összefoglalását?
 • Hogyan értékeli a munka szakmódszertani hozadékát? (teljesen új módszer, megközelítés ismertetése, már ismert módszerek problémáinak feltárása, szemléletformálás, gyakorlati módszertani tanácsok stb.)
 • Mennyiben felel meg a tanulmány, cikk a GeoMetodika által támasztott formai szempontoknak? (terjedelem, hivatkozások, irodalomjegyzék stb.)
 • Milyennek tartja a munka illusztrációit (amennyiben releváns)? (ábrák, táblázatok, képek, térképek) Betöltik-e az illusztrációk a funkciójukat?
 • Hogyan ítéli meg a tanulmány, cikk stílusát, nyelvezetét? (nyelvi és nyelvhelyességi szempontok, szaknyelv, olvasmányosság, érthetőség)
 • Milyen egyéb megállapításai, javaslatai vannak a szerző(k) számára a tanulmánnyal, cikkel kapcsolatban?