Stockholmi Ifjúsági Víz Díj

GUBA ANDRÁS

andraas.guba@gmail.com

Gödöllői Török Ignác Gimnázium

 

A Stockholmi Ifjúsági Víz Díjat 1997-ben alapították. Egyike a legelismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a szakterületen. Védnöke a svéd koronahercegnő, Viktória, ő adja át a díjat és találkozik a döntő résztvevőivel is az évente megrendezett stockholmi Víz Világhéten. A díj 15 000 dollár és egy kristályszobor.

A döntőben az egyes országok versenyének győztesei indulhatnak. A pályaművek olyan helyi, regionális, országos vagy globális témával foglalkozhatnak, amelyeknek környezetvédelmi, tudományos, társadalmi vagy műszaki jelentőségük van. A verseny nyelve angol. Évente több ezer 15–20 év közötti, középiskolai tanulmányokat folytató fiatal vesz részt világszerte ebben a szakmai vetélkedőben, ami kiváló eszköze a víz illetve a környezet védelme iránti érdeklődés felkeltésének.

A nevezés a hazai verseny honlapján http://www.ifivizdij.hu keresztül történik, egy legfeljebb egyoldalas angol nyelvű összefoglaló és a nevezési lap beküldésével. Határidő: 2018. február 4. Többszerzős dolgozat esetén ekkor még elég egy fő és a segítő tanár megjelölése a regisztrációhoz. A kiválasztott összefoglalók szerzői február 20-ig felkérést kapnak a teljes húszoldalas pályamű kidolgozására, amelyek benyújtási határideje 2018. április 15. A döntő résztvevőit (maximum 6 csapat) a verseny bíráló bizottsága 2018. május 4-ig jelöli ki. A résztvevők felkészülnek a döntőre, egy A0 méretű, álló elrendezésű posztert készítenek pályaművük bemutatására.

A hazai döntő időpontja: 2018. május 26. Ezen a résztvevők kb. 5 percben, angol nyelven bemutatják pályázatukat, majd válaszolnak a zsűri kérdéseire. Egy csapat meghallgatása kb. 15 percig tart. A pályázat értékelésébe beszámít az írásos anyag és a szóbeli bemutató is. A nyertes képviseli Magyarországot a stockholmi Víz Világhéten rendezendő nemzetközi döntőn, költségeit a versenyszervezők fedezik. A részvétel egyben a nyertes kötelezettsége is. A II. és III. helyezett díjat, a döntő többi résztvevője emléklapot kap. A hazai döntőbe jutó csapatok felkészítő tanárai (csapatonként egy fő) külön jutalmat kapnak. A nyertes csapat, iskoláján keresztül pénzjutalomban is részesül munkája további fejlesztésének támogatására.

További információ és részletes versenyleírás:http://www.ifivizdij.hu/

 

Források: http://www.ifivizdij.hu/

Kép forrása: Guba András

„Has, alkoss, gyarapíts! Iskolai foglalkozások a fenntartható táplálkozásról” – könyvajánló

KIS KELEMEN ÉVA

földrajz vezetőtanár

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

 

Az EAThink2015 projekt és az Anthropolis Egyesület közösen megjelentetett kézikönyvét ajánlom – elsősorban általános és középiskolai tanár – olvasóink figyelmébe.

Az iskolai foglalkozásokat tartalmazó kézikönyv borítója

Globális világunk változásai rendkívüli mértékben felgyorsultak. Az ebben való tájékozódás nagy kihívás valamennyiünk, de elsősorban a gyerekek számára. Tehát komoly feladat hárul a tanárokra, hogy segítsék diákjaikat eligazodni, kritikusan gondolkodni, illetve aktív cselekvésre ösztönözni a globális fejlődés kihívásaival szemben. Ebben segít ez a kézikönyv részletesen kimunkált óravázlataival, oktatási segédanyagaival, amelyek a fenntartható élelmiszer-rendszereket, az élelemhez való jogot, az egymásrautaltságot dolgozzák fel. Az óravázlatok tanulóközpontúak és interaktív módszerekre épülnek. Céljuk, hogy a globális nevelés szemlélete ne tanterven kívüli területként, hanem integráltan jelenjen meg tanítási gyakorlatunk mindennapjaiban, tantárgyaktól függetlenül.

Példák a fejezetnyitó oldalpárokra

Az EAThink2015 projektről szóló tájékoztató, valamint a projekt keretében készült valamennyi oktatási anyag az alábbi linkre kattintva érhető el: http://eathink2015.org/hu/

 

Források:

  • Tartalmi: Bán Dávid – Nagy Balázs (szerk.): Has, alkoss, gyarapíts! EAThink2015 projekt – Anthropolis Egyesület, Budapest, 2017
  • Képek: Kis Kelemen Éva