Közlési feltételek

A GeoMetodika című online folyóirat földrajz szakmódszertani elméleti tanulmányokat, módszerleírásokat, kutatási, tudományos eseményekről szóló beszámolókat, valamint a földrajztanításban felhasználható témájú gyakorlati jellegű írásokat (pl. feladat-, óra- és projektleírásokat) tesz közzé.

A közlésre szánt publikáció csak eredeti, másutt még nem közölt, sőt elbírálás alatt sem lévő írás lehet. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását más folyóiratnál nem jelentette meg, és más folyóirathoz nem adta be. Nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos sokszorosításként való terjesztés (pl. belső kiadvány, kutatási jelentés, konferencia előadás), amire azonban a megjelentetés során hivatkozni kell (pl. Jelen írás az x konferencián, y időpontban elhangzott előadás szerkesztett változata.).

A megjelent tanulmányok szerzői ugyanakkor megőrzi a jogukat arra, hogy munkájukat a GeoMetodikában való megjelenést követően másutt (pl. gyűjteményes kötetben, idegen nyelven) közöljék. A beérkezett kéziratokat a szerkesztőség lektorálja, a tudományos folyóiratoknál kialakult bírálati eljárás keretében véleményezi.