Földrajz szakmódszertant oktatók Magyarországon

Debreceni Egyetem

Módszertant oktató személy: dr. habil Teperics Károly egyetemi adjunktus

Elérhetősége: teperics.karoly@science.unideb.hu

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Módszertant oktató személy: dr. Makádi Mariann mestertanár

Elérhetősége: makadim@caesar.elte.hu

Módszertant oktató személy: Arday István (óraadó)

Elérhetősége: arday.istvan@gmail.com

Módszertant oktató személy: Horváth Tamás (óraadó)

Elérhetősége: tamas.horvath2010@gmail.com

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ

Módszertant oktató személy: Lenner Tibor főiskolai docens

Elérhetősége: lenner.tibor@sek.elte.hu

Módszertant oktató személy: Zentai Zoltán intézeti mérnök

Elérhetősége: zentai.zoltan@sek.elte.hu

 

Eszterházy Károly Egyetem

Módszertant oktató személy: dr. Sütő László egyetemi docens

Elérhetősége: suto.laszlo@uni-eszterhazy.hu

Módszertant oktató személy: Homoki Erika egyetemi adjunktus

Elérhetősége: homoki.erika@uni-eszterhazy.hu

 

Miskolci Egyetem

Módszertant oktató személy: Prof. dr. Elekes Tibor egyetemi docens

Elérhetősége: ecoeti@uni-miskolc.hu

Módszertant oktató személy: Prof. dr. Hevesi Attila egyetemi tanár

Elérhetősége: ecoheves@uni-miskolc.hu

 

Nyíregyházi Egyetem

Módszertant oktató személy: Bácskainé dr. Pristyák Erika főiskolai docens

Elérhetősége: pristyak.erika@nye.hu

 

Pécsi Tudományegyetem

Módszertant oktató személy: dr. habil M. Császár Zsuzsanna egyetemi docens

Elérhetősége: cszsuzsa@gamma.ttk.pte.hu

 

Szegedi Tudományegyetem

Módszertant oktató személy: dr. habil Farsang Andrea egyetemi docens

Elérhetősége: farsang@geo.u-szeged.hu

Módszertant okató személy: dr. Szilassi Péter egyetemi docens

Elérhetősége: toto@geo.u-szeged.hu

Bemutatkozik a Földrajztanár-képzés rovat

Rovatvezető: dr. Sütő László (főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem)

A rovat bemutatja a földrajztanár-képzést szabályozó dokumentumokat, a képzési helyszíneket, az egyes intézmények tantervi hálóit, kiemelve a közöttük lévő különbségeket. Továbbá tájékoztatást ad a földrajztanárok számára elérhető új szakirányú képzésekről, továbbképzésekről. Bemutatja az egyes intézményekben folyó szakmódszertani képzés sajátosságait, a gyakorló iskolákban folyó munka jellemzőit, és megosztja a megvalósítási, szervezési ötleteket, bevált módszereket.

Bemutatkozik a Módszertani műhely rovat

Rovatvezető: Makádi Mariann (főiskolai docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

Az elmúlt évtized soha nem látott gyors változást hozott a világban. Ha lépést akarunk tartani a világgal, követni kell a változásokat, alkalmazkodni kell a módosult igényekhez. Tudomásul kell venni, hogy az iskola ma már csupán egy helyszíne az információ- és ismeretszerzésnek. A tanár feladata már nem az ismeretek tömegének átadása, sokkal inkább az információhalmazban való eligazodás készségének fejlesztése, a tanulás képességének kialakítása. Az új szerep új, változatos módszereket igényel, változtatni kell az évtizedek alatt meggyökeresedett tanítási gyakorlaton. Meg kell találni azokat a munkaformákat, módszereket és iskolán kívüli lehetőségeket, amelyekkel a legjobb eredmény érhető el a földrajztanításban. A rovat célja, hogy bemutasson olyan módszertani elemzéseket, jó gyakorlatokat (kiemelten az kollaboratív és az online földrajztanítás-tanulásra), amelyek segítséget nyújthatnak pályakezdő és gyakorló földrajztanároknak a korszerű módszerek megismeréséhez és alkalmazásához.

Elindult a Geometodika földrajz szakmódszertani folyóirat

Kedves Olvasó!

Elindult a Geometodika földrajz szakmódszertani folyóirat.

Folyóiratunk célja a magyar földrajzoktatás módszertani színvonalának emelése a korszerű tanítási és tanulási módszerek megismertetésével, terjesztésével. Az értékes hagyományos földrajztanítási módszerek megőrzése mellett kiemelten fontosnak tartjuk a földrajz tantárgy képzésben, állampolgári, gazdasági és fennarthatósági nevelésben betöltött jelentőségének felismertetését, valamint társadalmi elismertségének emelését. A folyóirat lehetőséget biztosít a kárpát-medencei magyar földrajztanároknak, kutatóknak, doktori iskolai hallgatóknak, Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedően szereplő egyetemi hallgatóknak, hogy megosszák olvasóinkkal jó gyakorlataikat, kutatásaik eredményeit, valamint a földrajz tanítására és tanulására vonatkozó tartalmi és szakmódszertani fejlesztési törekvéseiket.

Ha aktív szerepet kíván vállalni ebben a küldetésben, örömmel várjuk szerzőink között.

Email: szerkesztoseg.geometodika@gmail.com

GeoMetodika fejléckép