GeoMetodika 2017/1. szám

KÖSZÖNTŐ

Köszöntjük a Kedves Olvasót a GeoMetodika földrajz szakmódszertani online folyóirat első számának megjelenése alkalmából!

Folyóiratunkat annak a tarthatatlan helyzetnek a feloldására hoztuk létre, hogy immáron öt éve nincs hazánkban a földrajz tanításával kapcsolatos szakmódszertani periodika. Pedig csaknem 60 évvel ezelőtt már létezett ilyesmi. A földrajztanárok számára szinte iránytűként működött három évtizeden át az oktatást irányító minisztérium által kiadott folyóirat 1958–1967 között A Földrajz Tanítása, 1968–1989
között pedig Földrajztanítás címmel. A rendszerváltozás elsöpörte a magyar közoktatást szakmai és szakmódszertani szempontból orientáló folyóiratokat. 1993-tól próbálkozás indult a felélesztésükre a minisztérium háttérintézménye (Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény) gondozásában. A csaknem egy évtizeden át alkalmanként megjelenő Földrajztanítás című folyóirat a hagyományokat megőrizve információkat nyújtott a világban és szűkebb környezetünkben végbemenő társadalmi-gazdasági változásokról, kutatási eredményekről, tantervi változásokról. 1993-tól a szegedi Mozaik Kiadó is módszertani folyóiratokat indított minden közoktatási tantárgyhoz. Az évente négyszer megjelent A Földrajz Tanítása című folyóirat a földrajztanítás elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozott. Rendszeresen bemutatta a szakmódszertan legújabb eredményeit, követte a tantervi változásokat, szakcikkeivel és utazásokról szakmai nézőpontú
élménybeszámolóival, valamint az újszerű oktatási módszerek bemutatásával 2012-ig segítette a földrajz tantárgy tartalmi megújulását.

A most induló GeoMetodika folyóirat évente három számmal jelentkezik majd. Alkalmanként tematikus számot jelentetünk meg, ami egy földrajzi-környezeti vagy metodikai témakör köré csoportosítja tanulmányait, cikkeit. A folyóirat küldetésének tartja a magyar földrajztanítás-tanulás módszertani színvonalának emelését a hagyományos értékek erősítése mellett a tevékenykedtető, a kooperatív-kollaboratív, a digitális alapú tanítási és tanulási módszerek megismertetésével, terjesztésével. Meggyőződésünk szerint a földrajz csak akkor marad meg a közoktatási rendszerben, ha a társadalom – a tanulókon és szüleiken keresztül is – széles körben felismeri a tantárgy képzésben, állampolgári, gazdasági és fenntarthatósági nevelésben, szemléletformálásban és gondolkodásfejlesztésben betöltött jelentőségét, ha a tanulók felismerik, hogyan segíti a földrajzi tudás a mindennapi életüket.

A folyóiratban – a hozzá kapcsolódó honlappal együtt – publikációs lehetőséget kínálunk a kárpát-medencei magyar földrajztanároknak, kutatóknak, doktori iskolai hallgatóknak, Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedően szereplő egyetemi hallgatóknak, biztosítjuk, hogy megosszák olvasóinkkal jó gyakorlataikat, kutatásaik eredményeit, valamint a földrajz tanítására és tanulására vonatkozó tartalmi és szakmódszertani fejlesztési törekvéseiket, ötleteiket. Hisszük, hogy az utóbbi évek módszertani kutatásai, tananyag- és taneszközfejlesztései, alkotóműhelyek jó kezdeményezései kreatív és megújulni szándékozó szaktanári munkával eredményre vezetnek.

Budapest, 2017. szeptember

dr. Makádi Mariann főszerkesztő

 

Ez a Köszöntő a GeoMetodika folyóirat 2017. évi 1. számában jelent meg.

A GeoMetodika folyóirat összes megjelent számát itt találja.

 

A GeoMetodika 2017/1. számban megjelent tartalmai:

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KALEIDOSZKÓP

KITEKINTŐ